Ефективність та безпечність ібандронової кислоти: фокус на результати рандомізованих досліджень і метааналізів

Григор’єва Н.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

В огляді наведені сучасні дані щодо ефективності, безпечності й переносимості пероральної йВ огляді наведені сучасні дані щодо ефективності, безпечності й переносимості пероральної йпарентеральної форм ібандронової кислоти, а також прихильності до її використання в комплексному ліку-ванні системного остеопорозу та його ускладнень за даними рандомізованих клінічних випробувань і мета-аналізів. Крім того, подані результати порівняльних досліджень щодо ефективності ібандронової кислоти йінших бісфосфонатів, проаналізовані її переваги й перспективи використання.