НЕ ДАЙ ОСТЕОПОРОЗУ ТЕБЕ ЗЛАМАТИ!

Відеоматеріали

Ковальов О.О., проф., д.мед.н., завідувач кафедрою онкології ЗМАПО

Головач Ірина Юріївна, д.мед.н., проф., головний терапевт ДУС, завідувач відділенням ревматології та внутрішньої патології, Заслужений лікар України.

Інша корисна інформація для фахівців

Vista Mediclub