Відеоматеріали

Ковальов О.О., проф., д.мед.н., завідувач кафедрою онкології ЗМАПО

Головач Ірина Юріївна, д.мед.н., проф., головний терапевт ДУС, завідувач відділенням ревматології та внутрішньої патології, Заслужений лікар України.