Здоров’я кісткової тканини: «Мовчазна епідемія нашого часу»

Ковальов О.О., проф., д.мед.н., завідувач кафедрою онкології ЗМАПО